ตรวจสุขภาพประจำปี ขั้นพื้นฐานช่วยป้องกันความเสี่ยงได้หลายโรค

ตรวจสุขภาพประจำปี ถือเป็นเรื่องจำเป็นถึงแม้จะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงดี แต่บางทีภายในร่างกายอาจจะไม่ปกติ ซึ่งการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานจะทำให้รู้ว่าร่างกายเราเป็นอย่างไร หากพบความผิดปกติก็สามารถรับมือ และดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวได้

ตรวจสุขภาพประจำปี ขั้นพื้นฐานต้องตรวจอะไรบ้าง?

Complete Blood Count (CBC) – เป็นการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด โดยการตรวจเม็ดเลือดแดง เพื่อบ่งชี้ภาวะโลหิตจาง ส่วนการตรวจเม็ดเลือดขาวเพื่อดูภาวะการติดเชื้อ และความผิดปกติ ที่อาจนำไปสู่โรคร้ายแรง เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการนับปริมาณเกล็ดเลือด ซึ่งมีช่วยหยุดการไหลของเลือดเมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้น

Fasting Blood Sugar (FBS) – เป็นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

Hemoglobin A1c (HbA1c) – เป็นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดที่สะสมช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน และเป็นการควบคุมน้ำตาลในการรักษาของผู้ป่วยเบาหวาน

Total cholesterol – เป็นการวัดระดับไขมัน หรือคอเลสเตอรอลที่ไม่แสดงผลโดยรวมเพราะระดับคอเลสเตอรอลรวมมีทั้งระดับไขมันชนิดไม่ดี และชนิดดีอยู่รวมกัน

LDL-cholesterol – เป็นไขมันคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี หากไปสะสมตามผนังหลอดเลือดเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจ และสมอง

HDL-cholesterol – เป็นไขมันคอเลสเตอรอลชนิดดี ช่วยลดการสะสมของไขมันชนิดไม่ดี โดยจะขับไขมันชนิดไม่ดีออกจากร่างกายจึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ และสมองได้

Triglyceride – ไขมันไตรกลีเซอไรด์ หากสะสมในร่างกายมากไปจะเป็นสาเหตุทำให้หลอดเลือดแข็ง นำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจ และสมองได้

High sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP) – เป็นการตรวจหาระดับโปรตีน CRP เกิดจากกลไกการอักเสบระดับเซลล์ การตรวจก็เพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ

Uric acid – การวัดระดับกรดยูริกในเลือด เพื่อคัดกรองความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ เช่น โรคเกาท์ นิ่วในทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

Blood Urea Nitrogen (BUN) – คือ การวัดปริมาณของเสียในร่างกาย หากของเสียตกค้างในปริมาณมากจนทำให้ค่า BUN สูง ก็เป็นสัญญาณว่าไตทำงานผิดปกติ

Creatinine (Cr) – ค่าของครีเอตินิน เป็นค่าของเสียที่เกิดจากกล้ามเนื้อ โดยจะขับของเสียไต หากกล้ามเนื้อมีความปกติแต่มีค่านี้สูง ก็บอกได้ว่าไตมีปัญหา

Alanine aminotransferase: ALT – การตรวจค่า ALT หากตับบกพร่อง หรือเกิดการอักเสบ จะมีการหลั่งเอนไซม์นี้ออกจากตับสู่กระแสเลือดมากขึ้น ดังนั้นหากพบในปริมาณที่สูงแสดงว่าตับมีปัญหา

 Aspartate aminotransferase: AST – ค่าเอนไซม์ AST หากพบค่านี้ในร่างกายในปริมาณสูงก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคตับอักเสบจากการดื่มสุรา การออกกำลังกายมากเกินไป

Alkaline Phosphatase: ALP – คือเอนไซม์ที่พบได้มากในตับ ทางเดินน้ำดี กระดูก ลำไส้เล็ก หากมีประมาณที่มากไป แสดงว่าอวัยวะเหล่านี้ผิดปกติ การตรวจหา

Viral hepatitis profile – เป็นการ ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อคัดกรองหาภาวะการติดเชื้อ รวมไปถึงระดับของภูมิคุ้มกันต่อโรค เป็นการลดความเสี่ยงต่อโรคตับอักเสบเรื้อรัง ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับในอนาคต

จะเห็นได้ว่าการ ตรวจสุขภาพประจำปี ขั้นพื้นฐานสามารถช่วยคัดกรองได้มากมายหลายโรค ซึ่งแต่ละโรคก็ล้วนเป็นสาเหตุของอาการป่วยเรื้อรังมากมาย ดังนั้นอย่าได้ชะล่าใจควรตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี ดีกว่าให้เกิดโรคแล้วมาเสียใจทีหลัง