แนะนำเทคนิคการเลือกหุ้นปันผล ที่สร้างกำไรได้ดี

ปัจจุบันคนนิยมหันมาลงทุนในหุ้นกันมากขึ้น การลงทุนหุ้นหากไม่สามารถรับความเสี่ยงได้สูง และอยากลงทุนในระยะยาว “หุ้นปันผล” เป็นหุ้นที่น่าสนใจ แล้วจะดูอย่างไรว่าหุ้นปันผลที่ดี ดูอย่างไร เรามีคำแนะนำมาฝาก

หุ้นปันผลที่ดี ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

หุ้นปันผล คือ หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ควรเลือกอย่างไร 

1.เต็มใจจ่ายปันผล โดยหุ้นที่มีความพร้อมจ่ายเงินปันผล พิจารณาจากความมั่นคงของผลการดำเนินงาน ผลกำไร โดยศึกษาข้อมูลในอดีตย้อนหลัง (5 – 10 ปี)  

2.ดำเนินธุรกิจที่ผันผวนต่ำ หุ้นปันผลที่ดีสม่ำเสมอมักจะอยู่ในธุรกิจที่มีแรงต้านทานต่อความผันผวนของเศรษฐกิจ เพราะหากธุรกิจที่มีความผันผวนย่อมทำให้ผลการดำเนินงานผันผวนตามไปด้วย 

3.ผลการดำเนินงานสามารถคาดการณ์ได้ หุ้นปันผลที่ดีควรคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการในอนาคต วิธีการ คือ นำตัวเลขประมาณการกำไรต่อหุ้นคูณนโยบายการจ่ายปันผล ซึ่งสามารถประมาณการจ่ายเงินปันผลคร่าว ๆ ได้ 

4.ประวัติจ่ายเงินปันผลดี พิจารณาจากประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนกลับไปในช่วงเศรษฐกิจดีและเศรษฐกิจซบเซา รวมถึงช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพื่อให้ครอบคลุมวัฏจักรธุรกิจทั้งรุ่งเรืองและตกต่ำ  

5.ฐานะการเงินแข็งแกร่ง บริษัทจะต้องมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งและเพียงพอที่จะนำมาจ่ายปันผล โดยพิจารณาจากโครงสร้างหนี้ว่า มีหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) สูงเกินไปหรือไม่ และโครงสร้างหนี้ควรเป็นหนี้สินระยะยาว  

6.กระแสเงินสดเป็นบวก พิจารณากระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีความแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยพิจารณาย้อนหลัง 5 – 10 ปี  

7.อัตราการจ่ายปันผลสูง โดยปกติอัตราการจ่ายปันผลจะคำนวณจากเงินปันผลต่อหุ้นเปรียบเทียบกับอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น โดยบริษัทที่เป็นหุ้นปันผลสูงจะมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับ 70% ขึ้นไป 

8.ค่าเบต้า (Beta) ต่ำ เป็นค่าที่ใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเทียบกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้น หากเป็นหุ้นปันผลมักจะมีค่าเบต้าต่ำ  

9.สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี หุ้นปันผลที่ดีควรมีสภาพคล่องในการซื้อขายด้วย ดังนั้น หุ้นปันผลที่มีมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่พอสมควรจะมีความน่าสนใจ และหากหุ้นปันผลที่มีมาร์เก็ตแคปไม่มาก ควรเลือกหุ้นที่มี Free Float สูง ๆ 

10.อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่าเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ควรสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และผลตอบแทนหุ้นกู้ที่มีเรทติ้งระดับสูง  

อย่างไรก็ตามการลงทุนในหุ้นปันผล มีปัจจัยหลายอย่างที่จะส่งผลต่อเงินปันผลที่จะได้รับ นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด และคิดอยู่เสมอว่าการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงทั้งนั้น