SSL Certificate คืออะไร ทำไมควรติดตั้งเอาไว้

SSL Certificate ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องข้อมูล และป้องกันการเสียหายจากการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โดยในกลุ่มธุรกิจการค้า การทำธุรกรรม ในรูปแบบออนไลน์ ที่ถึงแม้จะมีความสะดวกในการใช้งาน การใช้ติดต่อสื่อสารที่มีความรวดเร็วแต่ก็มีความเสี่ยงสูง เพราะกลุ่มมิจฉาชีพพยายามจะหาช่องทางแฮกข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้เกิดความสูญเสียได้

SSL Certificate คืออะไร

SSL เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีลักษณะเป็นใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดเล็ก โดยจะเชื่อมต่อผูกไว้กับ Private Key กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เมื่อมีการถอดรหัส หรือเข้ารหัสผ่านเทคโนโลยีนี้ หากแฮกเกอร์ดักจับข้อมูลไปได้ ข้อมูลก็ยังมีความปลอดภัย เพราะข้อมูลที่ได้ไปนั้นจะอยู่ในรูปแบบที่อ่านไม่ออก จำเป็นต้องมีคีย์รหัสที่ตรงกันเท่านั้นถึงจะอ่านได้

ทำไมควรใช้ SSL Certificate

เหตุผลที่ควรใช้หลัก ๆ ก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้น คือเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่ถึงแม้จะถูกแฮกเกอร์มาโจรกรรมไปได้แต่ก็ไม่สามารถอ่านออก เพราะต้องใช้คีย์รหัสที่ตรงกัน แต่อย่างไรก็ตามยังมีประโยชน์ในส่วนอื่น ๆ ด้วยเช่นโดยหลัก ๆ ก็มีดังต่อไปนี้

เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ – สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจ ธุรกรรมออนไลน์ ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ หากมีการติดตั้ง SSL ไว้จะเป็นการทำให้ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการมั่นใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์มากขึ้นเพราะดูแล้วมีความน่าเชื่อถือสูง ยิ่งหากต้องทําธุรกรรมออนไลน์ที่ต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบัตรเครดิต รหัสผ่านต่าง ๆ ก็ทำผ่านเครื่องหมายที่แสดง Trust Site Seal ของผู้ออกใบรับรอง SSL บนเว็บไซต์ เพื่อเป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น

มีประกันความเสียหาย – การติดตั้ง SSL Certificate ยังสามารถช่วยปกป้องความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะมีการรับประกันความสูญเสียให้ผู้ใช้ โดยมูลค่ารับประกันก็ขึ้นอยู่กับว่าการเลือกใช้งาน SSL อยู่ในประเภทไหน หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางใดสามารถแจ้งเคลมได้ทันที แต่ต้องเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงตามเงื่อนไขที่ระบุในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

เพิ่มอันดับ Ranking – ในปัจจุบัน Search Engine อย่าง Google ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับเว็บไซต์ที่มี SSL Certificate หากติดตั้งจะมีการให้คะแนนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้อันดับ Ranking สูงขึ้น ซึ่งส่งผลดีเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญในการทำ SEO

จะเห็นได้ว่าการติดตั้ง SSL Certificate เอาไว้สามารถเพิ่มความอุ่นใจได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่มีเว็บไซต์ หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ขององค์กร หรือบริษัทต่าง ๆ ที่เน้นการทำงานแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลของตัวเอง และลูกค้า รวมไปถึงยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ การติดอันดับดี ๆ ใน Google ดังนั้น SSL จึงเป็นทางเลือกที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก