แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไร

แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย คือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตรงกับทุกคน ซึ่งจะมักเห็นได้บ่อยครั้งในช่วงเวลาหน้าฝน โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกหนัก แล้วต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม ก็มักจะขับรถลุยน้ำไปจนถึงที่หมายปลายทาง ซึ่งจุดนี้แหละที่จะทำให้แผ่นป้ายทะเบียนรถหลุด หรือหายไปพร้อมกับสายน้ำ โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะหลุดหายไปโดยที่ไม่รู้ตัวอีกด้วย

แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ต้องแจ้งความหรือไม่

แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย สามารถทำการยื่นของแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ที่กรมขนส่งได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องไปโรงพัก ไม่จำเป็นต้องแจ้งความ โดยที่ขั้นตอนในการขอแผ่นป้ายทะเบียนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 100 บาท และค่าคำของเพิ่มอีก 5 บาท ซึ่งป้ายทะเบียนที่ยื่นของร้องขอไปใหม่นั้น จะใช้เวลาประมาณ 15 วันในการดำเนินการ โดยที่ในระหว่างที่กำลังรอป้ามทะเบียนใหม่ส่งมา เราสามารถนำใบเสร็จรับเงิน มาใช้เป็นเอกสารยืนยันแทนป้ายทะเบียนได้ชั่วคราว

เอกสารที่ใช้ยื่นของป้านทะเบียนรถใหม่

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • บัตรประชาชนของเจ้าของรถ(กรณีเจ้าของรถต้องดำเนินการด้วยตนเอง)
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง)

สำหรับกรณีที่รถติดไฟแนนซ์ (เจ้าของรถต้องดำเนินการด้วยตนเอง)

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • บัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ
 • หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
 • หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

สำหรับกรณีนิติบุคคล

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 ปี
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หากป้ายทะเบียนรถหาย แล้วไม่ได้ยื่นเรื่องขอป้ายทะเบียนใหม่ จะมีความผิดอย่างไรบ้าง

หากรถคันไหนที่ติดป้ายทะเบียน หรือไม่มีป้ายทะเบียน หรือเอกสารใดๆ มายืนยัน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ซึ่งเนื้อหาบนตัวกฎหมายได้ชี้แจงเอาไว้ว่า “รถที่จดทะเบียนแล้ว จะต้องมีแผ่นป้ายทะเบียน และต้องแสดงแผ่นป้ายทะเบียน และเครื่องหมายที่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่กำหมดในกฎกระทรวง” สำหรับผู้ใดที่ฝ่าฝืน จะมีโทศตามมาตรา 60 ที่จะปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

เพราป้ายทะเบียนจะเป็นตัวยืนยันรถที่ใช้งานว่าเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอย่างมากในการติดตั้ง โดยที่รถคันไหนที่ไม่ติดป้ายทะเบียน หรือไม่มีป้ายทะเบียน ก็อาจจะถูกปรับ ซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้เสียเวลาตามมาได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับป้ายทะเบียนรถ ที่หาย หรือหาไม่เจอ สามารถทำเรื่องขอป้ายทะเบียนใหม่ได้ตามขั้นตอนที่บอกไปได้นั่นเอง