บ่อเกรอะเต็มเร็ว เกิดจากสาเหตุอะไร มีวิธีแก้ไขอย่างไร

หลายบ้านมักจะประสบกับปัญหาของบ่อเกรอะเต็ม หากเป็นปัญหาที่มีน้ำซึมเข้ามามาก จนเกิดการล้นและย้อนเข้าไปที่บ่อเกรอะ ก็จะส่งผลทำให้บ่อเกรอะเต็มไปด้วยน้ำ และทำให้ส้วมราดน้ำไม่ลงได้

บ่อเกรอะเต็มเร็ว สาเหตุเกิดจากอะไร?

ถังที่ใช้มีขนาดเล็กจนเกินไป และผู้ใช้งานอาจมีจำนวนที่มากจนเกินไปทำให้ไม่เพียงพอกับขนาดของถังเก็บ จึงทำให้ส้วมนั้นเต็มเร็ว และอีกสาเหตุคือน้ำซึมเข้าไปที่บ่อเกรอะ ซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ส้วมนั้นเต็มเร็ว

ระบบของโถส้วม มี 2 แบบ ดังนี้

บ่อเกรอะ บ่อซึม

เป็นระบบน้ำเสียที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี โดยวิธีการทำงานของบ่อเกรอะ บ่อซึม คือ ของเสียที่มาจากสุขภัณฑ์จะไหลลงสู่บ่อเกรอะ ส่วนที่เป็นกากอาหารจะตกลงด้านล่างของถัง ส่วนของเหลวที่เป็นน้ำเสียจะส่งไปที่บ่อซึม โดยบ่อซึมจะกระจายน้ำออกสู่ดินที่อยู่บริเวณรอบๆ

หากดินที่อยู่บริเวณรอบๆบ่อซึม เป็นดินที่มีคุณสมบัติอุ้มน้ำ ดินเหนียว หรือเป็นบริเวณลุ่มที่น้ำสามารถท่วมถึงได้ ก็จะทำให้มีแรงดันจากน้ำในดินส่งผลทำให้บ่อซึมระบายน้ำไปสู่ดินได้ไม่เต็มที่ ทำให้เกิดปัญหาส้วมตัน ราดน้ำไม่ลง ชักโครกกดไม่ลง ส่งกลิ่นเหม็น ทำให้ต้องสูบกากของเสียออกจากบ่อเกรอะ

บ่อถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

สำหรับระบบการทำงานของบ่อถังบำบัดน้ำเสียนั้น จะใช้วิธีการกำจัดจุลินทรีย์ ซึ่งกากของเสียจะไหลลงไปที่ถังบำบัดน้ำเสีย และจะตกตะกอนอยู่ที่บริเวณก้นถังที่เต็มไปด้วยจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลาย ดังนั้นจึงทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็น เพราะว่าไม่มีตะกอนที่ตกค้างภายในถัง และไม่ต้องระบายน้ำเสียลงสู่ดิน น้ำที่ได้ผ่านการบำบัดเรียบร้อยแล้ว จะลำเลียงส่งไปที่ท่อระบายน้ำสาธาะณะ

ถ้าหากเปลี่ยนจากบ่อเกรอะ บ่อซึม มาใช้เป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ท่อน้ำเสียจากสุขภัณฑ์ทั้งหมดในบ้าน จะย้ายมาต่อที่ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เว้นแต่กรณีที่บ่อเกรอะ บ่อซึม มีการฝังอยู่ที่ใต้ห้องน้ำที่ชั้นล่าง ซึ่งจะมีการขุดรื้อที่มีความยุ่งยาก ดังนั้นให้ใช้บ่อเกรอะเดิมที่ชั้นล่าง ในส่วนของท่อน้ำเสียที่มาจากห้องน้ำชั้นอื่นให้นำมาต่อเข้ากับถังบำบัดสำเร็จรูปได้

การแก้ไขหากบ่อเกรอะเต็มบ่อย

การแก้ไขในเบื้องต้นคือ ให้แจ้งเทศบาลมาดูดเอาสิ่งปฏิกูลออกจากบ่อเกรอะ บ่อซึม แต่จะสามารถแก้ปัญหาได้แบบชั่วคราวเท่านั้น หากต้องการที่จะแก้ปัญหาแบบถาวร จะต้องยกฐานส้วมให้มีความสูงประมาณ 1 ฟุต และทำการต่อบ่อเกรอะให้มีความสูงอีกประมาณ 1 ฟุต เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สำหรับการเก็บสิ่งปฏิกูลในระดับที่พ้นจากน้ำที่จะสามารถเข้ามาสร้างปัญหาอีกได้

นอกจากการแก้ปัญหาบ่อเกรอะเต็มด้วยการใช้วิธียกฐานส้วม และต่อบ่อเกรอะให้สูงขึ้นแล้ว การเปลี่ยนมาใช้บ่อบำบัดสำเร็จรูปก็เป็นทางเลือกที่ดี เพราะจะช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และสามารถติดตั้งได้ง่ายอีกด้วย